Medlemskab

Bliv medlem

Vi søger hele tiden nye medlemmer til klubben, ung som gammel, mand som dame. FC Sydhavnen er et sted hvor alle er velkommen.

Kontakt en af vores trænere eller ledere for at høre nærmere.

Indmeldelse

Foreningen optager alle der anerkender DIF’s love og bestemmelser. Ved indmeldelse opgives alder, bopæl og oplysning om, hvorvidt vedkommende tidligere har været medlem af en forening under  D.I.F. Et medlem kan ikke optages dersom vedkommende har gæld til tidligere forening i D.I.F.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 20. i måneden før en ny kontingentperiode.  Er denne frist ikke overholdt er kontingentet forfaldent for kommende periode selvom spilleren ønsker at spille for anden klub.

Alt materiale tilhørende foreningen skal afleveres før spilletilladelse udleveres.

Kontingent

Aktive medlemmer

  800,- kr. pr. ½ år

Aktive medlemmer under 25 år

  450,- kr. pr. ½ år

Passive medlemmer

   200,- kr. årligt

Kontingent indbetales på klubbens girokonto i Danske Bank:
Reg.nr. 1551 kontonr. 4134494